שם: יוסף
אזור:
עפולה

תחומי עיסוק: שונות;
טלפון - נייד:
שנת לידה: 1948
טווח עבודה: 10 ק"מ
שכר לשעה: 32 ש"ח

דוא"ל: שלח