שם: יהודית
אזור:
חיפה

תחומי עיסוק: בריאות; הוראה; ייעוץ; ילדים; שיווק ומכירות;
טלפון - נייד: 0522259329
שנת לידה: 1951
טווח עבודה: 35 ק"מ
שכר לשעה: 35 ש"ח

דוא"ל: שלח